Ocelové mříže se dvěma křídly

Co je bezpečnostní mříž a jak ji vybrat

Potřebujete mříž na dekoraci nebo ochranu?

Mříž je stavební prvek, konstrukcí slouženou z kovových tyčí, profilů nebo jejich kombinací. Jednotlivé segmenty jsou vzájemně spojené svařením nebo nýtováním. Dohromady tvoří bezpečnostní nebo ochranné hrazení v různých otvorech převážně oknech a dveřích.

Nejčastěji je mříž složena křížem z horizontálně a vertikálně uspořádaných prvků. Používají se pro dekoraci, jako podpůrné konstrukce a hlavně na zabezpečení objektů a prostor.

Z materiálů se používá hlavně černá ocel, nerezová ocel, dřevo a plasty. Povrchově mříže upravujeme žárovým zinkem, nebo navíc v barevných odstínech další ochrannou barvou.

K čemu potřebujete mříž

Mříž musí splňovat vlastnosti odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů a okenic. Zabezpečení se vztahuje na způsoby otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posouvání (vodorovně i svisle) a navinování jakož i na pevné konstrukce. Také zahrnuje výrobky, jako jsou kryty dopisních schránek nebo větrací mřížky. Určuje odolnost výrobku proti vloupání dle Českých technických norem ČSN EN 1627 – 1630 podle bezpečnostních tříd RC 1N – RC 6.

Jednoduše vybíráme z:

  • pevné a otevírací mříže
  • rolovací mříže
  • nůžkové mříže

Pevné a otevírací mříže

zabezpečují okenní a stavební otvory. Dále vymezují prostor předělovacími stěnami, které můžeme obložit vhodnými obkladovými materiály (osb, sádrokarton ajn). K pevným mřížím se podle požadavku na vstupní otvor přidává zabudovaná otevírací mříž stejného typu materiálu (profily a uspořádání).

Podle ČSN 1627 rozdělujeme mříže s průnikovou odolností v návaznosti na ENV 1630 – RC 3. stupně. Způsobilost k ochraně utajovaných informací ,,Tajné”. Rozměry minimální výška 50cm, minimální šířka 20cm při zachování otvorů v mříži 160x250mm ve variantách jednokřídlá nebo v sestavě. Polohově usazujeme svisle (dveřní a okenní plochy), šikmo (vikýřová a střešní okna), vodorovně (stropní světlíky a eskalátory). Instalujeme přivařením na chemické kotvy nebo na hmoždinkové kotvy před otvorem nebo v otvoru.

S průnikovou odolností dle ENV 1627 v návaznosti na ENV 1630 – RC 4. stupně. Způsobilost k ochraně utajovaných informací ,,Přísně tajné”. Rozměry minimální výška 50cm, minimální šířka 20cm při zachování otvorů v mříži 120x180mm ve variantách jednokřídlá nebo v sestavě. Polohově usazujeme svisle (dveřní a okenní plochy), šikmo (vikýřová a střešní okna), vodorovně (stropní světlíky a eskalátory). Instalujeme přivařením na chemické kotvy v otvoru.

Křídlové otevírací mříže

Otevírací mříže s dvěma a více křídly podobně jako pevné mříže musí splňovat požadavky dle ČSN EN 1627 – 1630 s průnikovou odolností 3. a 4. stupně. Uplatní se v místech s požadavky na vysokou průnikovou odolnost při pravidelných kontrolách certifikačními autoritami. Dle ENV 1630 – RC 3. stupně jsou minimální rozměry výška 60cm, minimální šířka 40cm při zachování otvorů v mříži 160x250mm ve variantách jednokřídlá, dvoukřídlá nebo v sestavě, v polohách svisle (dveřní a okenní plochy), šikmo (vikýřová a střešní okna), hmoždinkovými kotvami. Předpokládaný typ zámku je dvoubodový rozvorový s vložkou FAB.

Vyšší požadavky mají otevírací mříže s dvěma a více křídly při splnění požadavků dle ČSN EN 1627 – 1630 s průnikovou odolností 4. Rozměry jsou výška 50-220cm a šířka 60-140cm při zachování otvorů v mříži 120x180mm ve variantách jednokřídlá, dvoukřídlá nebo v sestavě, v polohách svisle (dveřní a okenní plochy), šikmo (vikýřová a střešní okna), přivařením na chemické kotvy v otvoru. Předpokládaný typ zámku je trezorový tříbodový rozvorový.

Rolovací mříže a nůžkové mříže si povíme příště..

Napsat komentář